A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Красносільська об’єднана територіальна громада
Одеський район, Одеська область

Положення про електронні консультації та опитування в Красносільській сільській раді

                                                                              

 Це Положення відповідно до Конституції України, «Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки», «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів з її реалізації», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації», «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні” визначає порядок проведення електронних консультацій.

Е-консультації є однією з форм участі членів територіальної громади Красносільської сільської ради  у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

Порядок проведення електронних консультацій та опитування в Красносільській сільській раді (далі – Порядок) визначає основні вимоги до організації і проведення сільським головою головою, Красносільською сільською радою та її виконавчими органами (далі – органи місцевого самоврядування) електронних консультацій та опитуваннь (далі – е-консультації) з питань, що належать до їх компетенції.

 

Розділ 1. Загальні положення

  1. Е-консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.
  2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в е-консультаціях.
  3. Е-консультації мають відкритий характер. Кожна особа яка досягла 14/16/18-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, на законних підставах перебуває у межах Красносільської сільської ради та в законний спосіб може підтвердити цей факт, може взяти участь або ініціювати  е-консультацію. Факт належності особи до Красносільської сільської ради підтверджується одною з зазначених умов:

1.3.1 особа місце проживання зареєстроване в Красносільській сільській раді;

1.3.2. особа на законних підставах орендує або користується житлом в межах Красносільської сільської ради;

1.3.3. особа працює в межах Красносільської сільської ради.

1.4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням публічних консультацій, розглядом зауважень та пропозицій, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на веб-порталі «Е-консультації», а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

1.5. Публічні консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

1.6. Результати проведення е-консультацій враховуються органами місцевого самоврядування під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.

1.7. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб-порталі «Е-консультації» повідомлення, щодо питання, по якому проводиться консультація, та завершується у строки, визначені у повідомленні.

Також інформація про проведення консультації на веб-порталі «Е-консультації» може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

1.8. Органи місцевого самоврядування під час проведення е-консультації взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

1.9.  Е-консультації проводяться у формі:

- електронного опитування – це проведення опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Електронне опитування може мати як просту форму (певна кількість питань із закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом відповіді, з декількома варіантами відповіді) так і складну форму (опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з налаштуванням діапазону балів оцінки або рейтингування). Така форма е-консультацій проводиться в  розділі «Опитування» на веб-порталі «Е-консультації».

- електронної консультації з громадськістю – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з  можливістю коментування учасниками  е-консультації та внесенням власних коментарів. Така форма е-консультацій проводиться в  розділі «Консультації» на веб-порталі «Е-консультації».

- електронного обговорення нормативно-правового акту – це оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого самоврядування з  можливістю коментування документу учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів. Така форма е-консультацій проводиться в розділі «Обговорення НПА» на веб-порталі «Е-консультації».

1.10. Під час проведення е-консультацій орган місцевого самоврядування інформує про їх проведення:

- осіб, права, свободи, інтереси чи обов’язки яких потребують визначення,

- на яких вплине результат е-консультацій,

- які братимуть участь у його реалізації,

- фахівців з відповідних питань,

- інших заінтересованих осіб.

1.11. Матеріали е-консультацій, оприлюднені на веб-порталі «Е-консультації», архівуються та зберігаються суб’єктом владних повноважень не менше ніж п’ять років з дня прийняття рішення.

1.12. Строк проведення е-консультацій визначається суб’єктом владних повноважень з урахуванням складності питання, проекту акту, терміновості, пріоритетності, строків виконання завдань.

Строк проведення е-консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом. Строк проведення е-консультації обчислюється з моменту оприлюднення.

1.13. Е-консультації можуть проводитися щодо:

 1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;
 2. Програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;
 3. Проектів бюджету міста та звітів про його виконання;
 4. Проектів генерального плану Красносільської сільської ради та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;
 5. Проекту Стратегічного плану розвитку Красносільської сільської ради та змін до нього;
 6. Проектів планів і програм соціально-економічного розвитку Красносільської сільської ради;
 7. Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в населених пунктах Красносільської сільської ради чи поблизу них нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;
 8. Проектів Статуту територіальної громади Красносільської сільської ради  та змін до нього;
 9. Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу.
 10. Програм приватизації об’єктів комунальної власності.
 11. Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.
 12. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу.
 13. Питань адміністративно-територіального устрою, передбачених законодавством.
 14. Символіки територіальної громади.
 15. Встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.
 16. Зміни тарифів на ЖКП, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого самоврядування;
 17. Зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;
 18. Проектів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів;
 19. Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;
 20. Визначають порядок надання адміністративних послуг;
 21. Стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

 

Розділ 2. Ініціатори, користувачі та заінтересовані особи е-консультацій.

2.1. Е-консультації організовує і проводить орган місцевого самоврядування, який готує пропозиції щодо вирішення певного питання або є розробником проекту нормативно-правового акту, за допомогою відповідальної посадової особи структурного підрозділу виконавчого органу місцевого самоврядування, що здійснює управління веб-порталом «Е-консультації»  (далі – Модератор).

2.3. Консультаційно-дорадчі органи при органах місцевого самоврядування, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, профспілкові організації та організації роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення е-консультацій, шляхом подання відповідних пропозицій органу місцевого самоврядування чи створити е-консультацію на веб-порталі «Е-консультації». Е-консультацію з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування на веб-порталі «Е-консультації» ініціює від інституту громадянського суспільства його керівник або уповноважена особа.

Ініціювати проведення е-консультацій, може також особа, яка на законних підставах проживає у межах Красносільської сільської ради та відповідає умовам частини 1.3 цього положення.

2.3. В е-консультаціях мають право брати участь користувачі веб-порталу «Е-консультації», належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації.

Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі.

2.4. З метою забезпечення відкритості та доступності інформації щодо е-консультацій, які проводяться органами місцевого самоврядування та їх належного інформування, орган місцевого самоврядування веде Інформаційний реєстр заінтересованих осіб.

Користувач е-консультацій, який бажає увійти в категорію заінтересованих осіб для можливості отримання інформації про е-консультації, які проводяться органами місцевого самоврядування, створює особистий кабінет на веб-порталі «Е-консультації» та обирає категорії консультацій, в яких заінтересований.

В Інформаційному реєстрі заінтересованих осіб містяться відомості про прізвище, ім’я, по батькові заінтересованої особи, сфери її інтересів, контактна інформація (електронна адреса, засоби телефонного зв’язку).

З метою підтримання Інформаційного реєстру заінтересованих осіб в актуальному стані користувач самостійно оновлює відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі «Е-консультації».

При створенні особистого електронного кабінету на веб-порталі «Е-консультації»  користувач е-консультацій подає такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, контактну інформацію (електронну адресу, засоби телефонного зв’язку) та надає згоду на обробку своїх персональних даних.

Ведення інформаційного реєстру заінтересованих осіб здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

2.5. Учасники е-консультацій під час проведення публічних консультацій мають право:

1) здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, які були прийнятті на основі е-консультацій;

2) подавати органам місцевого самоврядування пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на е-консультації;

3) отримувати від органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб відомості та інформацію, що необхідна для участі в е-консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.

 

Розділ 3. Порядок проведення електронних консультацій

3.1. Е-консультації проводяться шляхом:

- оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання;

- опитування задля виявлення громадської думки;

- оприлюднення та збору коментарів на проект нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування;

3.2. Е-консультації організовує і проводить орган місцевого самоврядування, який є розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу виконавчого органу місцевого самоврядування (далі – Модератор).

3.3. Органи місцевого самоврядування щороку складають орієнтовний план проведення консультацій, де включені також електронні консультації (далі - орієнтовний план) з урахуванням пропозиції органів місцевого самоврядування, консультативно-дорадчих органів утворених при органах місцевого самоврядування, членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення.

3.4. Орган місцевого самоврядування у день початку е-консультації розміщує інформацію про початок е-консультації на офіційному інтернет-ресурсі, а також  надсилає  електронною поштою заінтересованим особам, що включені до інформаційного реєстру заінтересованих осіб повідомлення про початок е-консультації.

3.5. Авторизація на веб-порталі «Е-консультації»  відбувається з використанням ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного Агентства з питань електронного врядування України також учасник е-консультацій надає згоду на обробку своїх персональних даних.

3.6. Користувачі е-консультацій під час проведення е-консультацій подають коментарі у електронній формі, які опубліковуються на веб-порталі «Е-консультації».           Коментарі користувача е-консультації із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора оприлюднюються на веб-порталі «Е-консультації».

3.7. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються лише коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації.

3.8. Коментарі, що надійшли під час е-консультацій, вивчаються та аналізуються органами місцевого самоврядування.

3.9. На розгляд коментарів, що надійшли під час е-консультацій, не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються учасникам е-консультацій.

3.10. Ініціювати е-консультацію особа може лише після реєстрації на веб-порталі «Е-консультації». Консультація ініційована користувачем веб-порталу перевіряється Модератором впродовж 2 робочих днів з моменту створення такої е-консультації на відповідність вимогам пункту 3.7 цього Положення.  До цього часу текст консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».

В разі відповідності консультації вимогам пункту 3.7 цього Положення Модератор не пізніше наступного дня після перевірки надає консультацію відповідним структурним підрозділам органу місцевого-самоврядування для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку відповідним органом місцевого-самоврядування щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, замовником проведення такої консультації стає відповідний  орган місцевого-самоврядування, який зазначає на веб-порталі додатково інформацію про автора ініціативи.

3.11. У разі прийняття негативного висновку структурним підрозділом органу місцевого-самоврядування щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, оприлюднення такої консультації не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб-порталі «Е-консультації».

3.12. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання консультації, може виправити недоліки та ініціювати консультацію повторно. В разі отримання повторної відмови, консультація з ініційованого питання не проводиться.

3.13. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб-порталі «Е-консультації» питання, щодо якого проводиться консультація та завершується у строки, визначені органом місцевого самоврядування.

Інформація про початок  консультації  невідкладно публікується  на веб-порталі «Е-консультації», а також надсилається  ініціатору консультації  в особистий кабінет на веб-порталі «Е-консультації».

3.14. Е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) організовуються і проводяться у такому порядку:

- визначається питання, яке буде винесене на консультацію та альтернативні пропозиції щодо його вирішення; 

- приймається рішення про проведення консультації;

- розробляється план заходів з організації та проведення консультації (у разі потреби);

- вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;

- оприлюднюється інформація про проведення консультації на веб-порталі «Е-консультації»; 

- збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки, шляхом проведення е-консультації;

- формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;

- проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом консультації;

- забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

- оприлюднюються результати е-консультації на веб-порталі «Е-консультації» та в інші прийнятні способи.

 3.15. В інформаційному повідомленні е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) зазначаються:

- найменування органу місцевого самоврядування, який проводив консультації;

- питання, яке винесене на консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування; аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

- можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;

- спосіб забезпечення участі в консультації представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- прізвище, ім'я відповідальної особи органу місцевого самоврядування;

- строк і спосіб оприлюднення результатів консультації.

3.16. Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення е-консультації подаються лише через веб-портал «Е-консультації», вносяться в протокол е-консультації та зберігаються протягом 5 років.

3.17. Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час е-консультації, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

3.18. За результатами е-консультації готується звіт, в якому зазначається:

 • найменування органу місцевого самоврядування, який проводив консультації;
 • зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносилися на консультацію, а також додаткові матеріали;
 • інформація про осіб, що взяли участь в консультації;
 • інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами консультації, із зазначенням авторів;
 • узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
 • рішення та додатки до них, прийняті за результатами консультації.

3.19. Звіт про результати е-консультації оприлюднюються на веб-порталі «Е-консультації» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів після закінчення консультації.

3.20. Рішення з додатками за результатами е-консультації в обов'язковому порядку орган місцевого самоврядування доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-порталі «Е-консультації» та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.

 

4. Відповідальність за порушення порядку проведення е-консультацій

4.1. За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

4.2. Непроведення е-консультацій з громадськістю у випадках, передбачених пунктом 1.13. цього Положення, а також неналежне проведення (з порушенням вимог цього Положення) - може бути підставою для скасування ухваленого рішення.

4.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність органу місцевого самоврядування до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь