Красносільська територіальна громада
Одеський район, Одеська область

Про внесення змін до Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області

Дата: 10.06.2021 15:23
Кількість переглядів: 1046

Фото без опису

  

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області від 21.03.2017 року №595-VІІ, а саме:

 2.      Правила  розміщення тимчасових споруд для здійснення                 підприємницької діяльності на території населених пунктів             Красносільської сільської ради Одеського району Одеської             області викрасти в наступній редакції, додаток 1;

 3. Додаток 1, 3 та 4 до Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради викласти у новій редакції, (додаються).

 4. Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та запровадження диджитал-технологій забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення у 10-ти денний термін з дня прийняття рішення.

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова ТОМАШЕВСЬКИЙ І. А.).

 

Красносільський сільський голова                                    Марина АРХІРІЙ

 

ЧИТАТИ ДАЛІ

 

 

П Р О Є К Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про внесення змін до рішення Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року №292-VII «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області»

 

У зв’язку зі зміною назви Лиманського району Одеської області на Одеський район Одеської області, враховуючи  постанову Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-IX, відповідно до ст.140 Конституції України, ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Красносільська сільська рада Одеського району Одеської області

 

ВИРІШИЛА:

 1. У назві рішення Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року №292-VII «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області», в  його тексті, додатках до нього слова «Лиманський район» у всіх відмінках замінити на слова «Одеський район» у відповідних відмінках.
 2. Додаток до рішення Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року №292-VII «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області»  викласти в новій редакції, що додається;
 3. Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та запровадження диджитал-технологій забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення у 10-ти денний термін з дня прийняття рішення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова - ТОМАШЕВСЬКИЙ І. А.).

 

Красносільський сільський голова                              Марина АРХІРІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення сесії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області 
від______________ ___________________ №___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1.1. Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області розроблено з метою врегулювання порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, забезпечення прозорості правовідносин між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання в сфері розміщення тимчасових споруд, забезпечення раціонального використання та збереження територій загального користування, створення належних умов життєдіяльності людини на території Красносільської сільської ради.

1.2. Правила розроблені відповідно до:

1) пункту 42, 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

2)  ст.10, 13, 14 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,

3) ч.1 ст.6, ч.1 ст.8, ч.2 ст.22, ч.2,4 ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

4) Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

5) Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

6) Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,

7) Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в  утриманні об'єкту благоустрою»,

8) Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

1.3. Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб, які встановлюють тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради.

1.2. Визначення термінів.

У цих Правилах поняття вживаються в такому значенні:

База даних тимчасових споруд – сукупність інформації щодо розміщених тимчасових споруд, в якій зазначаються відомості про власника тимчасової споруди; тип, функціональне призначення, площу, район та адресу розташування тимчасової споруди; номер, дату видачі та строк дії паспорту прив'язки чи факт розміщення на підставі принципу мовчазної згоди.

Висновок про відповідність намірів – документ дозвільного характеру, в якому встановлюється відповідність намірів розміщення тимчасової споруди комплексній схемі ( за її наявності ), будівельним нормам, вимогам цих Правил. 

Договір – договір про пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою на території населеного пункту Красносільської сільської ради, який укладається між власником тимчасової споруди та балансоутримувачем території  з метою участі суб'єкта господарювання в поточному утриманні об'єкту благоустрою

Замовник – суб'єкт господарювання, який має намір розмістити тимчасову споруду на території загального користування або на земельній ділянці приватної форми власності

Заява про наміри розміщення тимчасової споруди – заява довільної форми, яка подається замовником з метою отримання висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури щодо відповідності намірів розміщення тимчасової споруди комплексній схемі ( за її наявності ), будівельним нормам, вимогам цих Правил

Заява про оформлення паспорту прив'язки – заява довільної форми, яка подається замовником з метою оформлення органом містобудування та архітектури паспорту прив'язки для розміщення тимчасової споруди

Об'єкт благоустрою – території загального користування, які використовуються для розміщення тимчасової споруди та прилеглої території

Пайова участь в утриманні об'єкту благоустрою – форма грошової участі власника тимчасової споруди в утриманні об'єкту благоустрою шляхом укладення договору з балансоутримувачем або органом місцевого самоврядування

паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та благоустрій прилеглої території на топографо-геодезичній основі М 1:500, інженерне забезпечення, зовнішній архітектурний вигляд ТС та напрям підприємницької діяльності;

схема розміщення ТС - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі М 1:500 суб'єктом господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, які відображають розміщення ТС із прив'язкою до місцевості (будівлі, споруди, інженерні мережі тощо), планувальними обмеженнями та зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення прилеглої території (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо).

Пересувна тимчасова споруда - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності

Прилегла територія – територія по периметру тимчасової споруди, благоустроєна відповідно до вимог цих Правил, схема якої є невід'ємною частиною паспорту прив'язки

Протиправно розміщена тимчасова споруда – тимчасова споруда, розміщена за відсутності діючого паспорту прив'язки, за виключенням випадку розміщення на підставі принципу мовчазної згоди

Рішення про оформлення паспорту  – документ дозвільного характеру, який є підставою для оформлення та видачі паспорту прив'язки тимчасової споруди замовнику

Тимчасова споруда (дали ТС) - одноповерхова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей та по зовнішньому  контуру  має площу  до 30 кв.м., виготовляється з полегшених  конструкцій з урахуванням  основних вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без улаштування фундаменту

Орган містобудування та архітектури – відділ містобудування та архітектури виконавчого органу Красносільської сільської ради, який уповноважений виконувати функції у сфері розміщення тимчасових споруд

Утримання об’єктів благоустрою — регулярне проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів благоустрою, забезпечення нормальних умов їх функціонування, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строку служби.

1.3. Завдання та повноваження органу містобудування та архітектури.

1.3.1. В сфері розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності діяльність органу містобудування та архітектури  є відкритою та публічною.

1.3.2. Орган містобудування та архітектури:

-  здійснює ведення бази даних ТС;

- здійснює інвентаризацію ТС, а також обстеження і фіксацію дотримання фізичними і юридичними особами вимог Правил розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності;

-  розглядає заяви про наміри встановлення ТС, заяви про оформлення паспорту прив'язки, внесення змін, переоформлення, видачу дублікату, анулювання, продовження строку дії паспорту прив'язки;

- складає Висновок про відповідність намірів розміщення ТС вимогам будівельних норм, вимогам цих Правил або надає аргументовану відмову у складанні висновку;

- оформлює, реєструє та видає паспорти прив’язки на розміщення ТС; продовжує  дію, видає дублікати, вносить зміни, призупиняє, анулює паспорти прив'язки;

-  складає акти фіксації порушень вимог даних Правил власниками тимчасових споруд;

- надає фізичним та юридичним особам обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень цих Правил, контролює виконання цих приписів;

- розглядає скарги з питань розміщення ТС, в тому числі на засіданнях виконавчого комітету Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області в порядку, визначеному Правилами, приймає рішення за результатами розгляду скарг;

- готує та подає в установленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області щодо розміщення, продовження, демонтажу протиправно розміщених ТС;

- на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Красносільської сільської  ради приймає участь у комісії що організації та здійснення у встановленому порядку демонтажу протиправно розміщених ТС.

 

1.4. Завдання та функції балансоутримувача.

Балансоутримувач:

- забезпечує економічно ефективне використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення ТС;

- розраховує обсяги пайової участі власників ТС в утриманні об'єктів благоустрою та подає на затвердження виконавчого комітету Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області,

- укладає з власниками ТС Договори про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою  при розташуванні ТС, у випадках, передбачених цими Правилами;

- забезпечує повноту сплати обсягу пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою  при розташуванні ТС.

 

2. ВИМОГИ У СФЕРІ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

 

2.1. За функціональним призначенням ТС можуть бути:

- ТС для надання побутових послуг;

- ТС для продажу квітів та садово-огороднього інвентарю;

- ТС для продажу зоологічних товарів;

-ТС для продажу тютюнових виробів, алкогольних,  слабоалкогольних  

        напоїв;

- ТС для продажу хлібобулочних виробів;

- ТС для продажу друкованих засобів масової інформації;

- ТС для продажу молочної продукції;

-  ТС для продажу м'ясної продукції;

- ТС для продажу книг, поліграфічної продукції, канцелярії;

- ТС для продажу ювелірних прикрас;

- ТС для продажу іграшок та товарів для дітей;

- ТС для продажу (ремонту ) мобільних телефонів, техніки;

- ТС – заклади швидкого харчування;

- ТС іншого функціонального призначення ( продаж лотерей, ломбарди, шиномонтаж, інше)

 

 

2.2. Споруди, які розміщуються відповідно до цих правил, є тимчасовими спорудами та не є об’єктами нерухомого майна.

2.3. Для розміщення тимчасових споруд відповідно до цих Правил оформлення прав на земельну ділянку не вимагається.

2.4. Єдиною підставою для розміщення тимчасових споруд є паспорт прив'язки.

2.5. Термін дії паспорту прив'язки визначається виконавчим комітетом.

2.6. Не допускається встановлення тимчасових споруд площею більше 30 квадратних метрів. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, має бути передбачено схемою розміщення ТС, при цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС.

2.7. Розміщення тимчасових споруд здійснюється:

2.7.1. На землях комунальної власності;

2.7.2. На приватних земельних ділянках – за згодою власника земельної ділянки.

2.8. Розміщення тимчасових споруд забороняється безпосередньо біля фасадів адміністративних і культових будівель, біля пам’ятників, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків.

2.9. Під час розміщення тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

2.10. На доступному для огляду місці на тимчасовій споруді повинна бути розміщена інформація про суб’єкта підприємницької діяльності, якому належить тимчасова споруда, строк дії паспорту прив'язки ( інформація про розміщення на підставі принципу «мовчазної згоди» ), функціональне призначення тимчасової споруди.

2.11. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, має бути передбачено схемою розміщення ТС, при цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС

2.12. Розміщення ТС у межах ринків, інших торговельних об'єктів визначається планувальною документацією їх території або проектною документацією їх споруд.

     2.14. Розміщення ТС під час проведення ярмарок,  державних та

місцевих святкових,  урочистих масових заходів на строк проведення

таких  заходів  здійснюється  у  порядку,  встановленому  органами

місцевого самоврядування.

2.15. При  розміщенні  ТС ураховуються всі наявні планувальні

обмеження, передбачені будівельними нормами.

2.16. Власники  (користувачі)  ТС  зобов'язані   підтримувати

належний  експлуатаційний  стан  ТС та відповідного технологічного

обладнання, що використовується разом з ТС.

2.17. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання

відповідно до законодавства.

2.18. Не допускається встановлення тимчасової споруди з порушенням прав інших осіб.

 

3. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ НАМІРІВ РОЗТАШУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

 

3.1. Для погодження намірів розміщення ТС будівельним нормам, вимогам цих Правил, заявник подає Заяву про наміри розміщення ТС до виконавчого органу Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області.

3.1.1. В Заяві зазначається функціональне призначення ТС згідно переліку п.2.1 ( якщо функціональне призначення відсутнє в переліку, зазначається «Інше функціональне призначення» із уточненням різновиду товару/роботи/послуги в дужках ), бажана площа ТС, орієнтовна площа прилеглої території, орієнтовна адреса розміщення споруди. В заяві також зазначається, що замовник бере на себе відповідальність за відсутність порушень прав інших осіб внаслідок розміщення ТС та зобов'язання щодо укладання договору про пайовою участь в утриманні об’єкту благоустрою .

3.1.2. До заяви додаються наступні документи:

-  графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

- реквізити замовника (найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) / місцезнаходження ТС / контактна інформація) та напрям підприємницької діяльності.3.1.3. Цей перелік документів є вичерпним.

3.2. Протягом десяти  робочих днів з дня надходження заяви орган містобудування та архітектури  складає Висновок про відповідність намірів  (далі – Висновок ), в якому зазначається відповідність намірів розміщення ТС комплексній схемі ( за її наявності ), будівельним нормам, вимогам цих Правил або приймає обґрунтоване рішення про відмову та готує відповідний проект рішення чергового засідання виконавчого комітету Красносільської сільської ради.

3.3. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування  ТС  будівельним нормам замовник повідомляється відповідним органом з питань містобудування та архітектури  письмово  протягом десяти  робочих  днів з дня такого визначення відповідності намірів або замовнику  надається  аргументована  відмова  щодо  реалізації намірів розміщення ТС.

3.4. Рішення про відмову у наданні Висновку  має бути обґрунтованим.

3.5. Обґрунтованим є рішення, прийняте з підстав, встановлених даними Правилами або нормами закону із посиланням на відповідний пункт Правил (закону ) із цитуванням відповідного положення Правил ( закону ).

3.6. У випадку ненадання відмови у встановлені цими Правилами строки питання розміщення ТС виноситься на розгляд чергового засідання виконавчого комітету про погодження на розміщення ТС.

3.7. Заявник має право оскаржити рішення про відмову в реалізації намірів розміщення ТС в судовому порядку. У випадку подання позову дія рішення призупиняється, інші висновки щодо цього місця розташування не затверджуються.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТУ ПРИВ'ЯЗКИ

 

4.1. Для оформлення паспорту прив'язки після отримання Висновку про відповідність намірів розміщення ТС та погоджувального рішення виконавчого комітету Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області щодо розміщення ТС замовник подає в орган містобудування та архітектури Заяву про оформлення паспорту прив'язки.

4.2. До заяви додаються наступні документи:

-   схема розміщення ТС, що виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50, які виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат";

-  технічні умови щодо інженерного забезпечення ( за наявності ), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;

- якщо замовник має намір розміщення споруди на земельній ділянці приватної форми власності, погодження власника (користувача) земельної ділянки чи документи на землекористування ( якщо замовник є власником ( користувачем ) земельної ділянки).

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

4.3. За наслідками розгляду документів орган містобудування та архітектури  протягом десяти робочих днів приймає рішення про оформлення паспорту прив'язки або про відмову у його оформленні.

4.3.1. Час,  витрачений  на  підготовку  та  подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС,  ескізів фасадів   ТС   та   отримання   технічних  умов  щодо  інженерного забезпечення   (за   наявності),   схеми   благоустрою   прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

4.3.2. Для  підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

4.4. Рішення про відмову в оформленні паспорту прив'язки має бути обґрунтованим.

4.5. Обґрунтованим є рішення, прийняте з підстав:

-   подання замовником неповного пакету документів;

-   зазначення замовником недостовірних даних в поданих документах;

- відсутності Висновку про відповідність намірів (за виключенням набуття права на оформлення паспорту прив'язки за принципом мовчазної згоди);

- наявність діючого (зупиненого судом) рішення про відмову у наданні Висновку про відповідність намірів встановлення тимчасової споруди.

4.6. Відсутність Висновку про відповідність  намірів у випадку набуття права на оформлення паспорту прив'язки на підставі принципу мовчазної згоди не є підставою для відмови у прийнятті Рішення про оформлення паспорту прив'язки. В такому випадку Замовником додаються докази подання Заяви про наміри розміщення ТС для отримання Висновку.

4.7. Після отримання паспорту прив'язки замовник набуває право на розміщення ТС.

4.8. Паспорт прив'язки включає:

- титульний аркуш із зазначенням реквізитів замовника (найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) / місцезнаходження ТС / контактна інформація) та напряму підприємницької діяльності;

 

 • схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;
 • ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);
 • технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж.

Цей перелік документів є вичерпним.       

 

         4.8.1. Паспорт прив'язки підписується керівником (заступником керівника)  органу   з  питань  містобудування  та архітектури виконавчого органу Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області.

         4.8.2. При видачі паспорта  прив'язки  ТС  забороняється вимагати  від  замовника  додаткові  документи  та  отримання  ним погоджень, непередбачених законом та цими  Правилами.

         4.8.3. Паспорт прив'язки виготовляється  у  двох  примірниках. Один   примірник   зберігається   у   замовника  ТС,  другий  -  у відповідному органі з питань містобудування та архітектури.

4.9. Після  розміщення  ТС  замовник  подає  до  виконавчого органу Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області письмову  заяву  за  формою,  наведеною  у додатку 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

4.10. Відмова в оформленні паспорту прив'язки приймається органом містобудування та архітектури у формі листа про відмову в оформленні паспорту прив'язки з підстав, передбачених даними Правилами із зазначенням конкретного пункту Правил із цитуванням.

4.11.  Паспорт  прив'язки  підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки або електронному журналі органом, який його видав, з  подальшим внесенням  інформації  про  ТС  до містобудівного  кадастру та комплексної схеми розміщення ТС ( за наявності ).

4.12. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

4.13. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

 

5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ

 

5.1. Участь в утриманні об'єкту благоустрою в порядку, передбаченому Правилами (Додаток 3 Правил), є обов'язковою з моменту набуття права на розміщення тимчасової споруди, крім випадків розміщення тимчасової споруди на земельній ділянці приватної форми власності.

5.2. Моментом набуття права на розміщення тимчасової споруди є дата що настає не пізніше третього  дня після  укладення договору про пайовою участь в утриманні об’єкту благоустрою  або перший день набуття права на розміщення за принципом мовчазної згоди.

5.3. Після отримання Висновку про відповідність намірів, рішення виконавчого комітету Красносільської сільської ради щодо погодження намірів щодо розміщення ТС та оформлення паспорту прив’язки ТС замовником укладається договір про пайову участь в утриманні об'єкту благоустрою з балансоутримувачем. У випадку отримання права на розміщення тимчасової споруди за принципом мовчазної згоди замовник має право дізнатись про балансоутримувача, з яким він має укласти договір, шляхом надіслання запиту про отримання публічної інформації до виконавчого органу Красносільської сільської ради або іншим законним шляхом.

5.4. Договір укладається шляхом підписання двох екземплярів між замовником та балансоутримувачем ( Додаток 4 Правил ).

5.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами. Оплата по договору здійснюється з моменту набуття замовником права на розміщення тимчасової споруди.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗМІЩЕННЯМ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

 

6.1. Для розгляду спірних питань, що виникають в процесі розміщення та експлуатації тимчасових споруд може утворюватися Комісія з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд (далі – Комісія ).

6.2. До складу Комісії входять керівник уповноваженого органу містобудування та архітектури, посадові особи юридичного відділу, відділу земельних відносин а також керівник відділу ЖКГ, відділу ДАБК  виконавчого органу Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області.

6.3. На виконання своїх повноважень Комісія має право виходити на місце для огляду місця розміщення ТС та оцінки обставин, здійснювати фотофіксацію тимчасової споруди, складати акти фіксації подій на місці, опитувати мешканців щодо предмету спору, викликати скаржників та власників тимчасової споруди для вирішення спорів, проводити засідання з розгляду скарг, приймати рішення про дотримання або недотримання вимог Правил при встановленні ТС.

6.4. У випадку отримання скарги, пов'язаної з розміщенням тимчасової споруди, Комісією здійснюється вихід на місце для фіксації наявності (відсутності ) порушення вимог цих Правил. За результатами виходу Комісією складається Висновок щодо наявності/відсутності порушень на момент виходу, копія якого надсилається заявнику протягом 5 днів з дня складення.

6.5. У випадку регулярного надходження скарг щодо однієї і тієї ж ТС    (три скарги протягом 30 днів) Комісія зобов'язана незалежно від результатів Висновків, складених за фактом виходу на місце, протягом місяця з дня отримання третьої скарги провести засідання з розгляду скарг та прийняти рішення щодо дотримання або недотримання вимог паспорту прив'язки при встановленні ТС.

6.6. На засідання викликається заявник ( скаржники ) та власник тимчасової споруди шляхом телефонограми або відправленням листа із зазначенням місця та часу розгляду скарги не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання.

6.7. Засідання Комісії є відкритими та публічними.

6.9. Засідання провадиться у наступному порядку:

6.9.1. Першим виступає головуючий комісії з коротким викладенням обставин, зазначених у скаргах; переліком присутніх сторін; оголошенням початку засідання.

6.9.2. Після виступу головуючого право виступу надається заявнику. Скаржник має право надавати пояснення, клопотання, подавати докази на підтвердження викладених в скарзі обставин ( фотофіксацію, відеоматеріали), в тому числі шляхом опитування свідків подій, задавати питання власникові тимчасової споруди.

6.9.3. Після виступу скаржника право виступу надається власнику тимчасової споруди. Власник тимчасової споруди має право надавати пояснення, клопотання, подавати докази на підтвердження викладених в скарзі обставин ( фотофіксацію, відеоматеріали ), в тому числі шляхом опитування свідків подій; задавати питання скаржникові.

6.9.4. Якщо засідання провадиться за скаргами різних осіб – процедура, передбачена п.6.8.1 – 6.8.3 провадиться щодо кожного з скаржників.

6.9.5. За результатами проведення засідання та вивчення матеріалів справи Комісія має право:

- відкласти засідання з метою виявлення ( уточнення ) обставин на строк не більше ніж 10 днів;

- прийняти рішення по суті розгляду спору.

6.9.6. У випадку встановлення порушень вимог Правил щодо встановлення тимчасової споруди, Комісією приймається Рішення про недотримання вимог паспорта прив'язки при встановленні тимчасової споруди або, у випадку не встановлення порушень вимог Правил - Рішення про відмову у задоволенні скарги.

6.9.7. Рішення про недотримання вимог паспорту прив'язки  при встановленні тимчасової споруди є підставою для анулювання паспорту прив'язки.

 

7. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ВИДАЧА ДУБЛІКАТУ, АНУЛЮВАННЯ ПАСПОРТУ ПРИВ'ЯЗКИ

7.1. Підставою для продовження дії паспорту прив’язки ТС є:

- Рішення виконавчого комітету Красносільської сільської ради щодо подовження терміну розміщення тимчасової споруди.

  Продовження строку дії паспорту прив'язки здійснюється шляхом внесення нової дати дії паспорта прив'язки  за умови відсутності підстав для відмови, встановлених  Правилами.

7. 2. Підставами для анулювання паспорту прив'язки є:

 -  Недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

-  Не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

- Надання недостовірних відомостей в документах, наданих до заяви про оформлення паспорту прив'язки.

- У випадку прийняття Комісією Рішення про недотримання вимог паспорту прив'язки  при встановленні ТС паспорт прив'язки анулюється протягом 3 днів з дати прийняття рішення.

- Не укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою.

- Не виконання умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою. 

7.2.2. Після анулювання паспорту прив’язки ТС та розірвання договору пайової участі в розвитку благоустрою населених пунктів відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

 

7.3. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

 - необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій  розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця  для розміщення такої ТС;

 - необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

7.3.1 У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС  надається  тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі  з  перенесенням  на  попереднє  місце)  за  рахунок балансоутримувача  цих  мереж  у  місячний  строк  (при  аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим органом Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області про призупинення дії паспорта прив'язки. На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС  розташовується  в  межах  місця  проведення  ремонтних робіт.

7.3.2 Підставами  для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

7.3.3 Підставами для внесення змін в паспорт прив'язки є зміна реквізитів суб'єкта господарювання. Зміни вносяться органом містобудування та архітектури за заявою власника.

7.6. У разі коли власник (користувач) має намір  змінити  її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань містобудування та архітектури з  письмовою  заявою  щодо  внесення змін  до  паспорта  прив'язки  у частині ескізів фасадів.  Орган з питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.

7.7. Підставою для видачі дубліката паспорту прив'язки є його втрата або знищення. Видача дубліката паспорту прив'язки здійснюється протягом 7 робочих днів органом містобудування та архітектури на підставі заяви власника ТС.

7.9. У  разі  закінчення  строку  дії,  анулювання  паспорта прив'язки,   самовільного   встановлення   ТС   така  ТС  підлягає демонтажу.

 

8. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

8.1. Демонтажу (знесенню) підлягають незаконно встановлені ТС, а відповідна земельна ділянка – поверненню та приведенню в попередній стан, у разі:

1) відсутності паспорта прив'язки ТС, інших дозвільних документів;

2) анулювання паспорта прив'язки ТС, закінчення терміну його дії;

3) самовільного розміщення ТС;

4) невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним нормам;

5) відсутності документа, що посвідчує право на земельну ділянку;

6) коли є рішення судових органів або подання інших вповноважених органів державної влади;

7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. При виявленні тимчасових споруд, які використовуються з порушенням чинного законодавства та цих Правил, Комісією з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області (далі – Комісія) складається та підписується відповідний акт, який надсилається власнику (користувачу), задля добровільного демонтування незаконно встановленої тимчасової споруди.

У разі відмови власника (користувача) добровільно, у визначений в акті термін, демонтувати тимчасову споруду, матеріали, що підтверджують факти порушення вимог чинного законодавства України, разом з актом Комісії надаються відділом містобудування та архітектури виконавчого органу Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області готує і подає на розгляд виконавчому комітету Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області  проект рішення про звільнення території населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області від ТС, які встановлені з порушенням вимог чинного законодавства України, з переліком ТС, що підлягають знесенню (демонтажу).

Після прийняття рішення про демонтаж тимчасових споруд власнику (користувачу) надається 15-денний термін для виконання рішення щодо усунення порушень та приведення  території в попередній стан.

8.3. На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області про звільнення території населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області від незаконно встановлених тимчасових споруд Комісією з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області готується попередження з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету і наклеює на ТС з проведенням фотофіксації. В попередженні визначається термін усунення порушень вимог чинного законодавства України та приведення території в попередній стан.

8.4. У разі невиконання власником ТС вимог щодо усунення порушень вимог чинного законодавства України та не приведення  території в попередній стан протягом зазначеного строку, демонтаж (знесення) ТС виконується Комунальним підприємством "Перспектива" Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області (далі – КП «Перспектива») або іншим суб’єктом господарювання, визначеним рішенням виконавчого комітету.

Під час демонтажу (знесення) ТС залучаються, в разі необхідності, представники державних органів, служб та організацій.

8.5. У разі, якщо ТС не має власника або власник ТС невідомий, знесення (демонтаж) ТС здійснюється за результатами обстеження ТС, згідно з пунктами 8.2, 8.3 та 8.7 цього Порядку.

8.6. Демонтаж (знесення) ТС здійснюється в такому порядку:

8.6.1. Представники підприємства, які виконують демонтування споруди, складають акт про знесення (демонтаж) тимчасової споруди (згідно з додатком № 5 до цих Правил), який містить:

1) дату, час проведення знесення (демонтажу) та місце розташування ТС, підстави для її демонтажу;

2) прізвище, ім'я, по-батькові, посади та підписи представників підприємств, які виконують демонтування споруди;

3) найменування підприємств, що виконують демонтування споруди та відключення від інженерних мереж;

4) опис ТС, що демонтується (зноситься): геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання і перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;

5) відомості про власника ТС;

6) матеріали фотофіксації ТС;

7) опис майна, що знаходиться в тимчасовій споруді.

8.6.2. Після складання акта про демонтаж (знесення) тимчасової споруди ТС опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання, який організовується та облаштовується суб’єктом господарювання, задіяним у знесенні (демонтажі).

8.7. Витрати на знесення (демонтаж) ТС у випадках, передбачених пунктом 6.1 цього Порядку, покладаються на місцевий бюджет Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області, а в подальшому вони компенсуються власником (користувачем) ТС.

8.8. Демонтовані ТС повертаються власникові (користувачеві) після надання відповідних документів, які засвідчують право власності (майнові права) або користування, після оплати ним робіт з відключення від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання ТС, відновлення благоустрою на місці демонтованих ТС згідно з розрахунками, наданими суб’єктами господарювання, що були задіяні в демонтажі ТС.

8.9. Для власників (користувачів) ТС розмір плати встановлюється та складається таким чином:

1) за демонтування, завантаження та доставку до місця зберігання ТС – згідно з калькуляцією, наданою суб'єктом господарювання, з яким Красносільською сільською радою Одеського району Одеської області укладено договір та який безпосередньо здійснював демонтаж (знесення) ТС;

2) за зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання;

3) за відключення від інженерних мереж – згідно з калькуляціями, наданими суб'єктами господарювання, які безпосередньо здійснили (виконали) відключення;

4) за відновлення благоустрою на місці демонтажу (знесення) ТС – згідно з калькуляцією, наданою суб'єктом господарювання, який виконав роботи з відновлення благоустрою згідно з договором, який було укладено.

8.10. Після закінчення передбаченого чинним законодавством терміну зберігання примусово демонтованих ТС, власники яких не з'явилися за їх поверненням та не сплатили витрати, передбачені пунктом 6.8 цих Правил, рішення щодо їх подальшого використання приймає виконавчий комітет Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області відповідно до вимог діючого законодавства України.

 

9. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Всі паспорти прив'язки та інші документи, отримані до набрання чинності даними Правилами діють протягом указаного в них строку.

9.2. Після закінчення строку дії документів, які були підставою для встановлення тимчасової споруди, власник тимчасової споруди має право на продовження дії паспорту прив'язки у встановленому в цих Правилах порядку.

 

Секретар сільської ради                                 Надія ГОРДУЗЕНКО


 
Додаток 1 до Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради

 

 

ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ ТС

______________________________________________________________________

    (назва ТС із зазначенням напряму підприємницької діяльності)

_______________________________________________________________________

Замовник ____________________________________________________________________________

(найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) / місцезнаходження ТС / контактна інформація)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Примірник N* ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив'язки ТС виданий

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та архітектури сільської ради)

Паспорт прив'язки ТС дійсний до "___" ____________ 20__ року.

 

(посада)          (підпис)                                                      (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

М. П. (за наявності)

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

 

Паспорт прив'язки продовжено до "___" ____________ 20__ року.

_____________________________________________________________________

(посада)                      (підпис)                                                    (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

           

М. П. (за наявності)

____________

* Паспорт прив'язки ТС складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий - зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт прив'язки ТС.

 

 

 

 

 

 

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС)

 

М 1:50

 

Місце креслення

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

М 1:500

 

 

Місце креслення

Експлікація:

місце розташування ТС;

червоні лінії;

лінії регулювання забудови;

місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

______________________________

________________

(підпис)         

________________________________________________________

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника (заступника) підприємства,

установи, організації, розробника)

М. П. (за наявності)

Дата складання ___ ____________ 20__ року

_______________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області

 

 

 
ПОРЯДОК
визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території населених пунктів Красносільської сільської ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Цей порядок визначає принципи визначення та обсяг пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території населених пунктів Красносільської сільської ради.

1.2. Пайова участь власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території населених пунктів Красносільської сільської ради (надалі - пайова участь) є внеском на фінансування заходів з благоустрою (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують власники тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення у грошовому виразі (гривнях).

1.3. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою на території населених пунктів Красносільської сільської ради (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.4. Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою:

- відшкодування витрат бюджету Красносільської сільської ради на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- фінансування заходів з благоустрою Красносільської сільської ради (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.5. Цей порядок застосовується для визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, що встановлюються (розміщуються) на території населених пунктів Красносільської сільської ради, в утриманні об’єктів благоустрою, незалежно від їх форми власності та місця розташування.

 

2. Принципи визначення обсягів пайової участі

та фактори, що впливають на її розмір.

 

2.1.Обсяг пайової участі визначається за принципами:

- компенсації витрат бюджету Красносільської сільської Одеського району Одеської області ради на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- комплексного підходу до розвитку інфраструктури Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області;

- сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області.

2.2.Обсяг пайової участі визначається з урахуванням таких факторів:

- площа тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- площа земельної ділянки,  що необхідна для обслуговування (утримання) ТС, літнього торговельного майданчика;

- функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення;

- базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки,

 - відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки одного квадратного метра земельної ділянки для розрахунку розміру пайової участі.

3. Порядок залучення і розрахунок коштів пайової участі

в утриманні об’єктів благоустрою та укладення договору.

 

3.1. Залучення коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та розрахунки її розмірів здійснюються суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта благоустрою на підставі цього порядку та договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

3.2. Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою сплачується суб’єктами господарювання згідно з договором щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою між суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта благоустрою та власником тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

3.3. Для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою власник тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення подає суб’єкту господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачу об’єкта благоустрою заяву встановленого зразка, згідно з додатком 1 до цього положення.

3.4. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається між заявником та суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта протягом трьох робочих днів відповідно до типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

3.5. Для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою Красносільської сільської ради суб’єкт господарювання, який здійснює  пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, із заявою, додає такі документи:

 • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 • витяг (довідку) з єдиного державного реєстру фізичної особи-підприємця чи юридичної особи;
 • затверджений органом містобудування та архітектури паспорт привязки ТС.

3.6. Підставами для розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою до закінчення строку його дії є:

- звернення суб’єкта господарювання із заявою щодо розірвання  договору;

припинення підприємницької діяльності суб’єкта господарювання;

 • недотримання суб’єктом господарювання умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

- рішення суду.

3.6.1. Після розірвання або закінчення строку дії договору щодо пайової участі в утримання об’єктів благоустрою власник тимчасової споруди повинен здійснити демонтаж тимчасової споруди в 10-ти денний строк. 

3.7. Методика розрахунку розміру пайової участі включає:

-         визначення розміру пайової участі за 1 квадратний метр площі;            

 • визначення площі об’єкта;
 • визначення коефіцієнту функціонального використання, який залежить від впливу на об’єкти благоустрою. У випадку змішаного функціонального використання об’єкта - наявність декількох коефіцієнтів функціонального використання, для розрахунку розміру пайової участі використовується більший з коефіцієнтів:
 • визначення терміну, на який встановлюється (розміщується) тимчасова споруда,

-        визначення відсоткової ставки від нормативної грошової оцінки одного квадратного метра земельної ділянки для розрахунку розміру пайової участі.

3.8. Розрахунок розміру пайової участі:

3.8.1. Розмір пайової участі при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів на термін до 10 діб), розраховується за наступною формулою:

РПУ = П х Сбв х % х Кф , де

РПУ – річний розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (грн.);

П - загальна площа ділянки в межах благоустрою території об’єкта, кв.м;

Сбв - базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, грн., з урахуванням економіко-планувальній зоні розташування земельної ділянки;

% - відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки одного квадратного метра земельної ділянки залежно від місця розташування об’єкту благоустрою, а саме:

с. Ілічанка – 12% від нормативної грошової оцінки 1 кв.м. землі в с. Ілічанка

с. Красносілка – 12 % від нормативної грошової оцінки 1 кв.м. землі в с. Красносілка

с. Корсунці – 12 % від нормативної грошової оцінки 1 кв.м. землі в с. Корсунці

с. Іванове - 12 % від нормативної грошової оцінки 1 кв.м. землі в с. Іванове

села Кубанка, Новокубанка, Переможне та інші – 12% від нормативної грошової оцінки 1 кв.м. землі.

Кф - коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, визначений згідно з п.3.8.2. цього положення;

3.8.2. Значення коефіцієнтів відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою (Кф):

Торгівля:

Продаж хлібобулочних виробів – 1,00

Продаж тютюнових виробів – 2,50

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв - 2,50

Продаж інших продовольчих товарів – 1,50

Продаж зоологічних товарів – 1,30

Магазин з продажу шкіри та хутра, ювелірних прикрас -  2,00

Продаж квітів та садово-городнього інвентарю – 1,60

Продаж іграшок та товарів для дітей – 1,00

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії – 0,70

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів – 1,50

Послуги:

Для надання населенню побутових послуг – 0,50

Громадські вбиральні – 1,00

Інше функціональне призначення – 1,50

3.8.3. У випадку змішаного функціонального використання ТС, літніх торговельних майданчиків для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

3.9. Розмір пайової участі при встановленні тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних, рекламних та інших заходів на термін до 10 діб встановлюється в розрахунку за добу та в залежності від займаної площі об’єкта благоустрою, на якій проводиться захід:

- для проведення розважальних заходів (цирк, пересувні зоопарки, 

  тощо): 

  0,01% від мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством 

  України на час проведення заходів;

- для проведення рекламних та інших заходів:

  0,05% від  мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством 

  України на час проведення заходів;

3.9.1. Загальна сума пайової участі визначається з урахуванням фактичного терміну проведення відповідного заходу (без урахування часу на проведення підготовчих робіт, який не може перевищувати 2 (двох) діб).

3.9.2. Особи, які мають намір на проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів (на термін до 10 діб) з використанням ТС сплачують суми пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою єдиним платежем до початку проведення заходу.

3.10. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою при встановленні тимчасових будівель і споруд на час проведення загальносільських святкових заходів визначається в залежності від їх функціонального призначення та займаної площі і сплачується єдиним внеском, на підставі укладеного договору за формулою:

РПУ = П х %Мзп х Кф х Т, де

РПУ – розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на час проведення заходу (грн.);

П - загальна площа об’єкта, кв.м (менш 4 кв.м.);

%Мзп10% від мінімальної заробітної плати встановленої законодавством України на час проведення заходу (грн.);

Кф - коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, визначений згідно з п.3.8.2. цього положення;

Т – час розміщення об’єкту торгівлі (доба);

3.11. При проведенні розважальних, спортивних та інших заходів за ініціативою органів місцевого самоврядування їх виконавчого органу та сільського голови пайова участь не сплачується.

3.12. Розмір пайової участі при встановленні (розміщенні) пересувної тимчасової споруди, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності встановлюється в розмірі 20% на місяць, від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на момент підписання договору і сплачується щомісячно (або єдиним платежем за весь термін здійснення такої діяльності) на підставі типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

         3.13. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою, визначений в цьому Порядку, не враховує податок на додану вартість, який нараховується і сплачується додатково відповідно до норм чинного законодавства, та вартість послуг, пов’язаних з вивченням та оформленням документів, необхідних для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, та вартість комунальних послуг, які надаються платникам пайової участі (внеску).

         3.14. Пайова участь сплачується щомісячно рівномірно протягом календарного року, а для суб’єктів господарювання, річний розмір пайової участі яких в утриманні об’єкта благоустрою становить менше 1000 гривень, встановлюється порядок розрахунку єдиним платежем.

         3.15. У випадку, якщо суб’єкт господарювання самовільно встановив ТС, розмістив літній торговельний майданчик, нарахування обсягів пайової участі проводиться в подвійному розмірі, як компенсація завданих збитків неправомірними діями цього суб’єкта.

3.16. Контроль за своєчасною сплатою пайової участі та виконанням умов діючих договорів про пайову участь здійснюється суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем.

3.17. Питання визначення розміру Пайової участі, термінів сплати Пайової участі, порядку застосування та обсягів нарахування штрафних санкцій, нормативів, перегляду штрафних санкцій по діючих договорах про пайову участь, строків оплати, зарахування витрат, контролю за укладанням і виконанням договорів та інші питання,  не врегульовані даним Порядком, виносяться на розгляд виконкому Красносільської сільської ради для прийняття відповідного рішення.

3.18. Моніторинг та контроль сплати пайової участі здійснюється відділом земельних відносин та комунальної власності виконавчого органу Красносільської сільської ради та сектором містобудування та архітектури виконавчого органу Красносільської сільської ради шляхом перевірки фактичного розміщення та функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.


 
Секретар сільської ради                                                          Надія ГОРДУЗЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 4 до Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів  Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області

 

 

 

 

ДОГОВІР

щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

 

______________________                                         ___ ___________ ____ року       (найменування населеного пункту)

__________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)

 

в особі ___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

 

що діє на підставі _________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

 

або _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності)

що діє на підставі __________________________________________________,

                                  (назва документа, номер і дата видачі)

далі – Замовник, з однієї сторони, і

______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, або балансоутримувача об’єкта благоустрою)

в особі __________________________________________________________,

                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

 

що діє на підставі _________________________________________________,

                                  (назва документа, номер і дата видачі)

 

далі — Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

 

І. Предмет Договору

 

1.1. Замовник зобов’язується оплатити пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою: ___________________________________________,

(назва об’єкта благоустрою)

на території якого розташована  ______________________________________,

(найменування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у разі наявності).

власником якої є Замовник, а Виконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.

 
1.2. Сторони  погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі _________________________ гривень.                                                                                                      (сума прописом) 

 

Обсяги пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою визначені згідно з рішенням _________________________________________________________

(сільської, селищної, міської ради, номер та дата рішення)

відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.3. Замовник здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору та перераховує кошти на рахунок «надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (ККД 24170000)» .

1.4. Пайова участь сплачується щомісячно рівномірно протягом календарного року (для суб’єктів господарювання, річний розмір пайової участі яких в утриманні об’єкта благоустрою становить менше 1000 гривень, встановлюється порядок розрахунку єдиним платежем).

 

 

ІІ. Права та обов’язки Сторін

 

2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.2. Виконавець  має право переглядати розмір плати за пайову участь  (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою.

Розмір плати переглядається один раз на рік у разі зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, зміни нормативної грошової оцінки земель державної та комунальної власності, зміни ставок, які затверджуються Красносільською сільською радою, відповідно до нормативно-грошової оцінки землі на території Красносільської сільської ради, внесення змін до Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області, затвердженихрішенням Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року № 595-VІІ, та в інших випадках, передбачених законом.

2.3. Замовник має право:

1) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.4. Замовник зобов’язується:

1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору;

2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;

3) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків. 

4) забезпечити належне збереження і санітарне утримання ТС, літнього торговельного майданчика та прилеглої території з дотриманням вимог чинного санітарного законодавства України – санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, додержання протипожежних вимог, норм, правил пожежної безпеки;

5) Після розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою виконати демонтаж  ТС протягом 10 календарних днів.

 

ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

 

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

3.2. У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, складають графік погашення заборгованості, який додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

3.3 . У разі заборгованості зі сплати пайової участі понад 3 (три) місяця, Виконавець має право  розірвати договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Замовника.

 

IV. Розв'язання спорів

 

Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

 

V. Форс-мажорні обставини

 

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

 

VI. Строк дії Договору

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до ______________ _______ року.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

 

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:

1) невиконання Сторонами умов цього Договору;

2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

4)в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

VIII. Прикінцеві положення

 

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

 

 

Реквізити сторін

 

 

 

Замовник

Виконавець

М. П.

М. П.

                                                                                                                                                                                                          ________________________

        ____________________________

               (підпис)                                                                (підпис)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акту до проєкту рішення Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області «Про внесення змін до рішення Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року №292-VII «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області»

 

 

 • Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області «Про внесення змін до рішення Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року №292-VII «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 зі змінами.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до  вимог, що встановлені Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Порядком розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованих Міністерством  юстиції України   22 листопада 2011 р. за N 1330/20068 та з метою приведення у відповідність розміру сплати на утримання об’єктів благоустрою та затвердження порядку демонтажу тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, що встановлені з порушенням чинного законодавства.

 1.   Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом  державного регулювання.

      Плата пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою є важливою умовою отримання достатнього фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, підвищення рівня благоустрою, організації комфортного середовища та в свою чергу підвищення рівня привабливості території.

      Обсяг пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території населених пунктів Красносільської сільської ради, які на сьогодні застосовуються Красносільською сільською радою при укладенні договорів пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, затверджені рішенням Красносільської сільської ради рішенням Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області від 21.03.2017 року №595-VІІ. З моменту дії регуляторного акту на території сільської ради виника необхідність підвищення рівня благоустрою населеного пункту та приведення у відповідність до паспортів прив’язки тимчасових споруд, виконання фізичними особами, фізичними особами – підприємцями або юридичними особами благоустрою прилеглої території  навколо тимчасових споруд, відповідність зовнішнього вигляду тимчасових споруд затвердженому архітипу.

Метою даного регулювання є вдосконалення нарахування та використання плати пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, вирішення питання щодо розміщення самовільно встановлених тимчасових споруд, тих що застаріли та не відповідають сучасним вимогам.

З метою ефективного використання об’єктів благоустрою, які знаходяться у комунальній власності Красносільської сільської ради, отримання додаткових надходжень від пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, приведення у відповідність із нормами Законів України та вимог часу, вдосконалити і визначити прозорий механізм залучення додаткових коштів у благоустрій населених пунктів, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

 +

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

  Повноваження визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою  надані чинним законодавством відповідним місцевим радам. Змінити розмір плати та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечити нормам діючого законодавства. Тобто вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення сільської ради відповідно до норм чинного законодавства.

  З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади, і пропонується прийняття рішення Красносільської сільської ради «Про внесення змін до рішення Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року №292-VII «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області».

 

2.    Мета та цілі правового регулювання.

  

      Метою здійснення регулювання є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства порядку розміщення тимчасових споруд, розміру плати за  утримання об’єктів благоустрою  при укладанні договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

      Ухвалення даного регуляторного акту переслідує декілька цілей:

- приведення затверджених Правил до норм чинного законодавстка;

- встановлення соціально справедливих розмірів сплати в утримання об’єктів благоустрою;

- забезпечення ефективного використання об’єктів благоустрою Красносільської сільської ради  в інтересах територіальної громади;

- збільшення надходжень до загального фонду бюджету Красносільської об’єднаної територіальної громади за рахунок додаткових надходжень на утримання об’єктів благоустрою та направлення додаткових коштів на благоустрій населених пунктів громади;

- підвищення рівня благоустрою населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області;

- можливість вирішення питань додаткових надходжень до бюджету сільської ради спрямованих в благоустрій населених пунктів у  межах чинного законодавства України.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

- удосконалення місцевих нормативних актів;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку плати;

- визначення дієвого механізму приведення у відповідність до норм чинного законодавства дозвільних документів на розміщення тимчасових споруд , проведення демонтаж, ремонту тимчасових споруд які застаріли та прийшли у непридатність, або щодо яких прийнято рішення про демонтаж тощо..

 

3.  Визначення  альтернативних способів досягнення зазначених цілей  та аргументи на користь обраного способу.

 

         Державне регулювання визначення розміру плати пайової участі у благоустрій населених пунктів, покладено на органи місцевого самоврядування Законом України «Про місцеве самоврядування», Земельним кодексом України, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Податковим кодексом України Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

         Досягнення зазначених цілей неможливо забезпечити за допомогою діючого регуляторного акту.

        Запропонований проєкт нового регуляторного акту вважається найбільш прийнятним для всіх зацікавлених осіб, які мають намір встановити тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, та мешканців громади, тому можна вважати, що на цей час альтернативи вирішення зазначеної проблеми немає.

 

4.  Механізм та заходи розв’язання проблеми.

          

         Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонується на сесії Красносільської сільської ради прийняти рішення  «Про внесення змін до рішення Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року №292-VII «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області».

        Основним принципом даного проєкту рішення є дотримання прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

         Даним рішенням пропонується привести у відповідність до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, що затверджений наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 21.10.2011року № 244 зі змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020 року, встановити економічно обґрунтовані, справедливі, диференційовані ставки сплати пайової участі у розвиток населеного пункту, впровадити дієвий механізм демонтажу самовільно розміщених тимчасових споруд, споруд, що розміщені з порушенням чинних норм та правил.

         Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

5.  Обгрунтування можливостей досягнення цілей у разі запропонованого регуляторного акту.

         

        Можливість досягнення  цілей, передбачених у розділі 2 цього аналізу, у разі прийняття рішення «Про внесення змін до рішення Красносільської сільської ради від 21 березня 2017 року №292-VII «Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території населених пунктів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області» дасть можливість акумулювати більше коштів які будуть використані на благоустрій населених пунктів, демонтувати тимчасові споруди, що прийшли у непридатний стан, реалізувати в дію Комплексну схему розміщення тимчасових споруд, що затверджена рішенням виконавчого комітету Красносільської сільської ради від 09 липня 2020 року                     № 116 «Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в селі Красносілка Лиманського району Одеської області».

       Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

З прийняттям даного регуляторного акту вигоди одержать: органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання та територіальна громада сільської ради.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

     Органи місцевого

     самоврядування                             

 1. Створення рівних умов конкуренції.
 2. Прозорість і гласність у процесі формування розміру плати
 3. Наповнення доходної частини місцевого бюджету

Кошти на проведення демонтажу, які повинні будуть повернені

 

Суб’єкти господарювання

 1. Стимулювання розвитку підприємництва.
 2. Рівні умови конкуренції та визначеність відносно сплати коштів на утримання об’єктів благоустрою.

Витрати на утримання об’єктів благоустрою,

на проведення демонтажу тимчасових споруд

 

Територіальна громада

 

 1. Збільшення витрат на благоустрій населених пунктів.
 2. Створення нових робочих місць

Немає

 

 

7.  Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

   

      Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до чинного законодавства, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акту, до нього в установленому порядку будуть вноситись відповідні зміни.

 

8.   Визначення показників результативності регуляторного акту.

        З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акту визначені наступні показники:

 • кількість укладених договорів щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;
 • розмір надходжень до місцевого бюджету від оплати на утримання об’єктів благоустрою,
 • видатки місцевого бюджету на благоустрій населених пунктів.

 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

        Для визначення результативності регуляторного акту будуть використовуватись статистичні дані. Відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу обсягу надходження коштів до місцевого бюджету та кількістю укладених договорів щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

        Строки проведення відстеження:

 · Базове відстеження – до набрання актом чинності

 · Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності

 · Періодичне відстеження – раз на кожні три роки, починаючи  з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акту

       Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом.

 Розробник:

Відділ містобудування та архітектури виконавчого

органу Красносільської сільської ради

 

Виконавець:

Начальник відділу містобудування та архітектури С.О. Величко

 

 

Фото без опису

Фото без опису

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь