Красносільська територіальна громада
Одеський район, Одеська область

Повідомлення про намір отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин

Дата: 20.06.2023 12:06
Кількість переглядів: 198

Товариство з обмеженою відповідальністю «Н.Т» (ТОВ «Н.Т», код ЄДРПОУ – 42481194, юридична адреса: 54030, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, б. 3/5, тел. 097-080-32-24, e-mail: tovtepnik@gmail.com) займається наданням послуг теплопостачання закладів загальної середньої освіти та розташоване за адресою: 67560, Одеська обл., Одеський р-н, с. Красносілка, вул. Шкільна, буд.1В.

Метою отримання дозволу на викиди є отримання документу дозвільного характеру у сфері охорони атмосферного повітря, який надає право ТОВ «Н.Т» експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

 

 Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає.

Технологічні процеси виробництва, пов'язані з викидами забруднюючих речовин в атмосферу: спалювання палива.

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 7 груп інгредієнтів: метали та їх сполуки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), сполуки азоту,  діоксид та інші сполуки сірки, оксид вуглецю, метан, вуглецю діоксид.

            Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає 16,720 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва  та природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Пропозицій щодо дозволених обсягів викидів надані для всіх інших джерел та відповідають законодавству.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності ТОВ «Н.Т» з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107, тел.: (048) 728-35-52, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

 

 

 

 

15. Інформація для ознайомлення громадськості

            Метою розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів, є отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкту  підприємства ТОВ «Н.Т».

  1.      Опис промислового об'єкта.

15.1.1 Виробнича структура об'єкта.

ТОВ «Н.Т» займається наданням послуг теплопостачання закладів загальної середньої освіти.

В частині нежитлового приміщення котельної Управління освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області встановлені котли АКО-200, 2 од. (дж.0001).

15.1.2 Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті.

ТОВ «Н.Т» власної продукції не виробляє.

15.1.3 Матеріальний баланс.

У зв’язку з тим, що підприємство власної продукції не виробляє, матеріальний баланс відсутній.

15.1.4 Перелік та опис виробництв, виробничих, технологічних процесів, технологічного устаткування.

Для надання послуг теплопостачання в частині нежитлового приміщення котельної Управління освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області встановлені котли АКО-200, 2 од. (дж.0001). У якості палива для котлів використовується вугілля та пелети з лушпиння соняшника.

15.1.5 Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Виробничі потужності відсутні.

Продуктивність технологічного устаткування:

 • котли АКО-200: проектна – 400 кВт, фактична – 348 кВт.

Режим роботи устаткування цілодобовий.

Час роботи устаткування:

 • котли АКО-200, 2 од. Час роботи – 4050 год/рік.

15.1.6. Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування.

Найменування технологічного устаткування

Рік введення в експлуатацію

Проведення реконструкції, модернізації тощо

Термін амортизації, років

1

2

3

4

котли АКО-200

2019

Не проводились

30

 

 

 

 

 

15.2     Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 7 груп інгредієнтів: : метали та їх сполуки – в т.ч.: арсен та його сполуки в перерахунку на арсен, мідь та її сполуки в перерахунку на мідь, нікель та його сполуки в перерахунку на нікель, ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть,  свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому, цинк та його сполуки в перерахунку на цинк;  речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – в т.ч.: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше; сполуки азоту – в т.ч.: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO2+N2O]), азоту (1) оксид [N2O]; діоксид та інші сполуки сірки  - в т.ч.: сірки діоксид; оксид вуглецю; метан; вуглецю діоксид.

- Найбільш поширеними забруднюючими речовинами,  які викидаються стаціонарними      джерелами, є: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO2+N2O]), діоксид та інші сполуки сірки, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)  – 16,690 т/рік.

-   Небезпечними забруднюючими речовинами, які викидаються стаціонарними      джерелами, є: метали та їх сполуки – 0,004 т/рік.

-   Іншими забруднюючими речовинами, які присутні у викидах об’єкта, є: метан – 0,015 т/рік.

-   Забруднюючими речовинами, що не мають ГДКм.р. (ОБРВ), є: азоту (1) оксид [N2O] – 0,011 т/рік, вуглецю діоксид – 371,343 т/рік.

            Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає  16,720 т/рік.

По ЗР: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), діоксид та інші сполуки сірки,  сірки діоксид, оксид вуглецю виявлені перевищення порогових значень потенційних викидів, т.ч.  підприємство ТОВ «Н.Т»  відноситься до II групи і підлягає постановці на Державний облік.

15.3  Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Відповідно до переліку виробництв і технологічного устаткування, приведеним в додатку 3 «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, які обґрунтовують обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців [2]», підприємство відноситься до другої групи і підлягає постановці на державний облік, але не має виробництва або технологічного устаткування, на які необхідно вводити якнайкращі доступні технології і методи управління.

15.4     Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених  і небезпечних забруднюючих речовин на підприємстві відсутні, заходи щодо досягнення встановлених нормативів ГДВ не передбачаються.

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва на підприємстві відсутні, заходи щодо запобігання їх перевищенню не передбачаються.

У зв’язку з тим, що залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві відсутні, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан на підприємстві не передбачаються.

У зв’язку із тим, що ТОВ «Н.Т» не є потенційно небезпечним об’єктом, заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря для нього не передбачаються, див.  табл. 12.2 (дод.10, табл.10.2, згідно «Інструкції…»).

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Таблиця 15.4.1 (10.2)

Найменування

потенційно  небезпечного

об’єкта

Місце розташування потенційно  небезпечного

об’єкта

Наименування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті

Найменування  або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта

Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря

Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації

Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

1

2

3

4

5

6

7

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря за несприятливих метеорологічних умов (НМУ) здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР з гідрометеорології і контролю природного середовища 01.12.86г. [19].
Величина забруднення приземного шару повітря, створюваного викидами промислових підприємств, транспорту і інших об'єктів великою мірою залежить від метеоумов.
            У окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі  атмосфери,  концентрації домішок в повітрі можуть різко зростати. Щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня  забруднення, необхідне  завчасне програмування таких умов і своєчасне скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Під регулюванням  викидів шкідливих речовин в атмосферу розуміють складання і здійснення заходів щодо їх короткочасного скорочення в період несприятливих метеорологічних умов (НМУ), що призводять до формування високого рівня забруднення повітря.

Залежно від очікуваного рівня забруднення атмосфери, складають попередження трьох ступенів,  якому відповідають три режими роботи підприємства в період НМУ.

У зв'язку з тим що:

-     по всіх викидах забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі підприємства, максимальні концентрації не перевищують  ГДК;

-     технологічний процес є безперервним;

підприємству в період несприятливих метеорологічних умов рекомендуються  заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

У зв'язку з тим що, в районі розміщення підприємства немає системи сповіщення про прогнозованих НМУ, підприємству в період несприятливих метеорологічних умовах рекомендуються  заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

 • посилення контролю за суворим дотриманням технологічного регламенту роботи устаткування і ГОУ;
 • тимчасове припинення навантажувально-розвантажувальних робіт відкритим засобом (без укриття);
 • заборона роботи технологічних ліній на форсованому режимі;
 • забезпечення інтенсивного вологого прибирання виробничих приміщень і території;
 • припинення ремонтних робіт на відкритих майданчиках. 

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування на підприємстві не передбачаються.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речових

Таблиця 15.4.2 (10.1)

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Найменування заходу

Термін виконання заходу

Номер джерела викиду на карті-схемі

Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю,

тис. грн

Очікуване зменшення викидів ЗР в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік

1

2

3

4

5

6

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються

 

 

 

 

 

 

 

  1.    Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

15.5.1  Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Джерела викидів, для яких норматив граничнодопустимого викиду встановлюється за законодавством:

джерело 0001 – котли АКО-200, 2 од. Паливо ‒ вугілля

                               Таблица 15.5.1.1 (9.1)

Найменування забруднюючої речовини

Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3

Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3

Термін досягнення затвердженого значення

 1

2

3

4

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом

150

150

2023

            Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до  законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

 • оксид вуглецю - 0,0855 г/с
 • оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0521 г/с
 • діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,1710 г/с

 

15.5.2  Умови, які встановлюються в дозволі на викиди.

1.1 Ні для одного із зазначених дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатка до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що справляють істотний вплив на навколишнє середовище,  бути не повинно. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2 Аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинен здійснюватися відповідно до умови 2 даного розділу. Звіт про результати аналізу повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації щорічно.

1.3 Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Держстату. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.4 До технологічного процесу.

1.4.1 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті здійснювались таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4.2 Масова концентрація забруднюючих речовин у газах, що відводяться від котлів АКО-200, які працюють на пелетах з лушпиння соняшнику, не повинна перевищувати технологічні нормативи (дж.0001). Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання наведені в таблиці 1.

 Таблиця 1

Джерело

утворення

Забруднююча речовина

Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м3

Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3

Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3

Термін досягнення затвердженого значення граничнодопустимого викиду

Найменування, марка, вид палива

Номер

Код

Найменування

1

2

 

3

4

5

6

7

котли АКО-200, 2 од.

паливо – пелети з лушпиння соняшника

0001

03000/02902

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом

63,95

100

100

2022

06000/00337

Оксид вуглецю

178,27

250

250

2022

04001/00301

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту

106,00

300

300

2022

05001/

00330

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки

154,38

250

250

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

1.5 До обладнання та споруд.

1.5.1 Суб'єкт господарювання повинен заборонити роботу будь якого іншого   устаткування.

1.5.2  Все технологічне устаткування повинно утримуватись у технічно справному стані.

1.5.3  Необхідно проводити щорічне обстеження й огляд устаткування  з метою визначення можливості його подальшого використання.

1.6 До очищення газопилового потоку.

Умови не встановлюються.

Умова 2. До виробничого контролю.

2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися   наступним чином:           

2.1.1 Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій, як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

2.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах об’єму  газів, приведених до наступних нормальних умов: температура - 273°К, тиск - 101,3 кПа, 6% кисню для твердого палива, 11% кисню для лушпиння соняшника.

2.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

2.4  Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах, що відводяться від котлів, у місці їх виходу, наведений у таблиці 2. 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.

 

джерела викиду

Найменування джерела утворення, марка, вид палива

Номер джерела утворення

Назва забруднюючої

речовини

Затвердже ний граничнодопустимий викид,

мг/м3

Періо-дич-ність вимірю-вання

Методика

виконання вимірювань

 

Місце відбору проб

1

2

3

4

5

6

7

8

0001

котли АКО-200, 2 од.

паливо – пелети з лушпиння соняшника

0001

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом

100

раз/рік

МВВ № 081-12-0161-05

Згідно КНД 211.2.3.063-98

Оксид вуглецю

250

раз/рік

Керівниц-тво

з експл.

газоаналі-

затора

ОКСИ

5М-5Н

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту

300

раз/рік

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки

250

раз/рік

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

3.1 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії та направляти повідомлення телефоном або факсом (якщо є така можливість) до територіального органу Державної екологічної інспекції, якщо трапляється що-небудь з наступного:

а)Будь-який викид, який не відповідний вимогам Дозволу;

б)Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату і час такої аварії, привести детальну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів та для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається до територіального органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які привели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3  Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

            Інформування та підготовка персоналу

3.4  Суб’єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3.5 Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та /або досвідом роботи).Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь