Красносільська територіальна громада
Одеський район, Одеська область

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 31.07.2023 09:15
Кількість переглядів: 334

Додаток 2

До Порядку передачі документації для надання

висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування

оцінки впливу на довкілля

_________________________________________

 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не

зазначається суб'єктом господарювання)

______________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля

планованої діяльності (автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для

паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОГРІН-ЛАЙН»

код ЄДРПОУ 43236018

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

65113, Одеська обл., м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 54, корп. 3, кв. 6;

контактний номер телефону – +38 (066) 415-40-21

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий

індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика

ТОВ "ЕКОГРІН-ЛАЙН" передбачається здійснення господарської діяльності у сфері

управління відходами, у тому числі небезпечними відходами (збирання, оброблення (відновлення,

у тому числі сортування, та видалення) відходів) на майданчику, що розташований за адресою:

67560, Одеська обл., Одеський р-н, Красносільська сільська рада, 21 км Старокиївського шосе,

будинок 24/1.

В рамках планованої діяльності планується збирання, оброблення (відновлення, у тому числі

сортування, та видалення) відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

13.07.2000 р. №1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними

перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків

відходів», додатків А та Б Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням

небезпечних відходів та їх видаленням, Закону України «Про управління відходами».

Технічна альтернатива 1

Для здійснення господарської ТОВ "ЕКОГРІН-ЛАЙН" має відповідну матеріально-технічну

базу, до складу якої входять: установки піролізу «FORTAN-2» - 12 од., ємності для зберігання

готової продукції (піролізне паливо та технічний вуглець), об’ємом 25 м3

– 2 од., піролізний

інсинератор ATI MULLER серії CP 100 – 1 од., двохвальний подрібнювач IMPAKTOR 250 – 1 од.,

шредер WL 8.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

В залежності від агрегатного стану відходи передбачається зберігати: рідкі та пастоподібні –

в наземних резервуарах, герметичних ємностях, пластикових чи інших герметичних контейнерах з

кришками, які розміщуються на відкритому майданчику під навісом; тверді – на відкритому

майданчику з твердим покриттям під навісом, у тому числі в транспортній тарі на піддонах

способом, що не уможливлює перекидання, пошкодження тари та забезпечує захист відходів від дії

атмосферних опадів та вітру. Всі відходи зберігаються у тарі, що забезпечує локалізоване

зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи.

Для термічного оброблення відходів передбачено використання установок «FORTAN-2». В

результаті термічної обробки відходів в піролізних установках «FORTAN-2» передбачається

отримання палива рідинного піролізного та технічного вуглецю. Технічний вуглець може бути

використаний при виробництві газобетоних блоків, будівельних роботах. Рідкі продукти піролізу

реалізуються споживачам в якості палива.

На підприємстві планується виробництво твердого палива формованого з відходів (RDF)

шляхом їх подрібнення на двохвальному подрібнювачі IMPAKTOR 250 та шредері WL 8. В якості

сировини передбачається використання наступних видів відходів: деревина, макулатура і целюлозні

матеріали, поліетилентерефталат, поліетилен, поліпропілен, пластик, синтетичні волокна, шкіряні

та гумові вироби, текстиль тощо. Паливо RDF може використовуватися в якості основного або

додаткового палива в печах цементних заводів, ТЕЦ, ТЕС, металургійних та інших печах для

отримання теплової або електричної енергії, а також як енергетична добавка в тверде паливо згідно

ТУ У 38.1-43236018-001:2019.

Технічна альтернатива 2

В якості технічної альтернативи 2 розглядався варіант використання установки для термічного

оброблення відходів (утилізатор термічний УТ 300 з системою очистки димових газів) виробництва

ТОВ «НТЦ «Флеш-Р».

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Здійснення планованої діяльності передбачається в межах земельної ділянки загальною

площею 1,3469 га з кадастровим номером 5122782600:01:002:0923) за адресою: 67560, Одеська обл.,

Одеський р-н, Красносільська сільська рада, 21 км Старокиївського шосе, будинок 24/1, яка

знаходиться в оренді у ПП «Енергобудівник». Цільове призначення земельної ділянки – 11 Землі

промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних

будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних

шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд).

Розміщення технологічного обладнання здійснюватиметься на відкритому бетонованому

майданчику площею 500 м

2

та в закритому складському приміщенні площею 200 м

2

 згідно договору

оренди нерухомого майна з ПП «Енергобудівник» у відповідності до правил технічної експлуатації,

технологічним регламентам, нормативно-правовим актам та нормативним документам.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, оскільки розміщення об’єкту планованої

діяльності на визначеній земельній ділянці згідно договору оренди об’єктів нерухомого майна

відповідає її цільовому призначенню та вимогам санітарних, екологічних та протипожежних норм.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність ТОВ "ЕКОГРІН-ЛАЙН" зі здійснення господарської діяльності у сфері

управління відходами, у тому числі небезпечними відходами (збирання, оброблення (відновлення,

у тому числі сортування, та видалення) відходів) матиме позитивний соціально-економічний вплив,

а саме:

- зменшення обсягу відходів, які будуть поховані в землі/скинуті на землю, що дозволить

знизити рівень впливу небезпечних відходів на довкілля;

- збільшення обсягу використання ресурсно-цінних компонентів відходів в якості вторинної

сировини;

- запобігання розвитку небезпечних атмосферних, геологічних процесів і явищ тощо при

захороненні небезпечних відходів на звалищах (полігонах);

- запобігання загрози здоров’ю людей та спричинення шкоди навколишньому природному

середовищу в межах встановлених нормативів шкідливого впливу фізичних факторів;

- створення робочих місць, забезпечення потреб населення та промислових підприємств

продукцією власного виробництва;

- сплата податків в місцеві бюджети.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Виробнича програма підприємства з оброблення відходів становить 50000 т/рік, в т.ч.:

- 17520 т/рік в установках піролізу «FORTAN-2»;

- 375 т/рік в піролізному інсинераторі ATI MULLER серії CP100;

- 28820 т/рік на двохвальному подрібнювачі IMPAKTOR 250;

- 3285 т/рік на Шредері WL 8.

До складу матеріально-технічної бази підприємства входить наступне обладнання з

оброблення відходів:

- установки піролізу «FORTAN-2» - 12 од., виробничою потужністю 4000 кг/добу кожна,

призначені для термічного оброблення (піролізу) різних видів відходів.

- піролізний інсинератор ATI MULLER серії CP 100 - 1 од., виробничою потужністю 120

кг/годину, призначений для термічного оброблення відходів.

- двохвальний подрібнювач IMPAKTOR 250 – 1 од., виробничою потужністю від 10000 до

100000 т/год в залежності від виду відходів, призначений для відновлення (дроблення та

подрібнення) різних видів відходів.

- шредер одновальний WL 8 - 1 од., виробничою потужністю 5000-6000 кг/годину в

залежності від виду відходів, призначений для відновлення (дроблення та подрібнення) різних видів

відходів.

- наземні ємності для зберігання готової продукції (паливо рідинне піролізне та технічний

вуглець), об’ємом 25 м3

– 2 од.

Режим роботи підприємства – цілодобовий, 365 днів на рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Обмеження здійснення планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством

України, а також згідно технічних умов та містобудівних умов та обмежень, включаючи дотримання

санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних та інших обмежень згідно з

діючими нормативними документами.

Екологічні та інші обмеження:

- дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих

речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства та межі

найближчої житлової забудови;

- дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від

стаціонарних джерел викидів;

- дотримання гранично-допустимих рівнів шуму, електромагнітного випромінювання (ЕМВ)

на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови;

- дотримання вимог Дозволу на здійснення операцій з оброблення відході та Ліцензії на

здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами відповідно до Закону

України «Про управління відходами».

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі № 1 планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання режиму господарської діяльності в межах санітарно-захисної зони;

– дотримання допустимих рівнів впливу шкідливих факторів на межі санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п.3).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерна підготовка території не передбачається. Розміщення технологічного обладнання з

оброблення відходів здійснюватиметься на існуючому відкритому бетонованому майданчику.

Зняття рослинного шару ґрунту не передбачається. Відведення дощових стоків з проммайданчика

передбачено до відстійника з подальшим вивезенням спеціалізованими підприємствами за

договором. Очищення дощових стоків з проїзної частини передбачено в маслоуловлювачі з

подальшим використанням для поливу території та миття доріг.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі № 1.

щодо територіальної альтернативи 1

В період провадження планованої діяльності повинні забезпечуватись захисні та

компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п.3).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Розміщення об’єкту планованої діяльності передбачається на існуючому відкритому

бетонованому майданчику. Проведення будівельних робіт не передбачається. Невеликий обсяг

робіт з монтажу технологічного обладнання не матиме негативного впливу на довкілля.

При провадженні планованої діяльності:

- на ґрунт: Розміщення технологічного обладнання з оброблення відходів передбачається на

бетонованому майданчику, під’їзні автодороги також мають тверде покриття, що запобігає

потраплянню забруднюючих речовин ґрунти. Тимчасове зберігання відходів на підприємстві

буде здійснюватися на спеціально обладнаному складі.

- на атмосферне повітря: Проектованими джерелами утворення забруднюючих речовин є

наступне технологічне обладнання – установки піролізу «FORTAN-2», піролізний інсинератор ATI

MULLER CP 100, двохвальний подрібнювач IMPAKTOR 250, шредер WL 8. Очікувані максимальні

приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони підприємства та

межі найближчої житлової забудови з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря не

перевищуватимуть нормативів гранично допустимих концентрацій.

- поверхневі водні об'єкти, підземні води: Витрата води передбачена на господарсько-питні та

виробничі потреби. Водопостачання підприємства здійснюватиметься від існуючої мережі

водопроводу згідно ТУ, наданих ПП «Енергобудівник» відповідно до договору оренди. На

виробничі потреби вода використовується на установках піролізу «FORTAN-2» та циркулює у

закритому циклі, застосовується для охолодження пари піролізу в теплообмінниках. Відведення

господарсько-побутових стоків – в існуючі каналізаційні мережі згідно ТУ, наданих ПП

«Енергобудівник» відповідно до договору оренди. Утворення виробничих стоків не передбачено.

Відведення дощових стоків з проммайданчика передбачено до відстійника з подальшим вивезенням

спеціалізованими підприємствами за договором. Очищення дощових стоків з проїзної частини

передбачено в маслоуловлювачі з подальшим використанням для поливу території та миття доріг.

Скидання стічних вод у поверхневі та підземні водні об’єкти не передбачається.

- шумовий вплив – при роботі технологічного обладнання. Очікуваний рівень шуму, що

створюється роботою встановленого обладнання не перевищуватиме допустимих рівнів.

- поводження з відходами – планована господарська діяльність ТОВ "ЕКОГРІН-ЛАЙН" у сфері

управління відходами, у тому числі небезпечними відходами (збирання, оброблення (відновлення,

у тому числі сортування, та видалення) відходів) буде здійснюватися у відповідності з Законом

України «Про управління з відходами». Відходи, що утворюються в результаті господарської

діяльності підприємства, підлягають обробленню на власних установках або передачі іншим

суб’єктам господарювання у сфері управління відходами.

- клімат і мікроклімат: негативний вплив не передбачається. Фактори, що впливають на

мікроклімат (зміна рельєфу, виділення значної кількості парникових газiв, тепла, утворення значних

поверхонь випаровування та ін.) у зв'язку з реалізацією проектних рішень відсутні. Джерелами

утворення незначної кількості парникових газів є процеси спалювання палива.

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: негативний вплив не передбачається.

- навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив.

- навколишнє техногенне середовище: негативний вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається (див. п.3).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та

об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на

довкілля")

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які

можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону

України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року:

– частина 2, п. 8 – об’єкти оброблення небезпечних відходів.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому

числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік

держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу

(зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту

з ОВД, розробляється у відповідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року з урахуванням «Загальних методичних рекомендацій щодо

змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля», затверджених Наказом Міндовкілля

від 15.03.2021 р. № 193.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на

довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під

час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу,

іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що

враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої

діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість

провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля

та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі

у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду

уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше

25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до

звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських

слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів

України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби

(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30

днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,

що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті

уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у

пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на

першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших

зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох

робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом

засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково

або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського

обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з

оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на

довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

1. Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

3. Ліцензія на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”),

що видаються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України,

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу

на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та

контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua,

контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля

Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь