Красносільська територіальна громада
Одеський район, Одеська область

Про організацію та проведення громадського обговорення проєкту рішення Красносільської сільської ради «Про припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області шляхом ліквідації»

Дата: 03.06.2024 15:38
Кількість переглядів: 71

 

КРАСНОСІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                             

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

03 червня 2024 року                 Красносілка                № 66/2024 - АР

 

 

Про організацію та проведення громадського обговорення проєкту рішення Красносільської сільської ради «Про припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області шляхом ліквідації»

 

Відповідно до рішення Красносільської сільської ради від 22.12.2023 р.     № 789-VІІІ «Про затвердження перспективного Плану оптимізації закладів освіти Красносільської сільської ради», з метою організації та проведення громадського обговорення проєкту рішення Красносільської сільської ради «Про припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської ради шляхом ліквідації», ч.2 ст.32 Закону України «Про повну загальну середню освіти», п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р.№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та п.п.13, 14 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою кабінету міністрів України від 03.11.2010 р. № 996, керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Організувати проведення громадського обговорення проєкту рішення Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області «Про припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської ради шляхом ліквідації», що додається (Додаток 1) шляхом проведення: конференцій, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю, відеоконференцій.
  2. Визначити Управління освіти Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області організатором проведення громадського обговорення проєкту рішення Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області «Про припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської ради шляхом ліквідації».
  3. Затвердити план заходів з організації та проведення громадського обговорення проєкту рішення «Про припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської ради шляхом ліквідації» (Додаток 2).
    1. Надати відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та запровадження інноваційних диджитал-технологій інформацію про проведення громадського обговорення для оприлюднення.
  4. Визначити відповідальним за оприлюднення інформації про проведення громадського обговорення на офіційному веб-сайті Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та запровадження інноваційних диджитал-технологій.
  5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника Красносільського сільського голови.

 

 

 

Красносільський сільський голова                                             Марина АРХІРІЙ

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження

Красносільського сільського голови

від 03.06.2024 року № 66/2024-АР 

 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

Про припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області шляхом ліквідації

 

Відповідно до рішення Красносільської сільської ради від 22.12.2023 року № 789-VІІІ «Про затвердження Плану оптимізації закладів освіти закладів освіти Красносільської сільської ради», враховуючи результати громадського обговорення та відсутність у Кубанській гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області  на 2024-2025 навчальний рік належного контингенту учнів, з метою формування ефективної мережі закладів освіти Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області, створення умов для здобуття дітьми якісної освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 25, 66 Закону України «Про освіту», статтями 32, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Красносільська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити діяльність шляхом ліквідації юридичної особи – КУБАНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 26506820), місцезнаходження: 67561, Одеська область, Одеський район, село Кубанка, вулиця Польова, 1А.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності КУБАНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ та затвердити її склад, згідно з додатком 1.

3. Розпочати ліквідацію та проведення необхідних ліквідаційних процедур відповідно до чинного законодавства.

4. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії: 67560, Одеська область, Одеський район, село Красносілка, вулиця Набережна, 87-А.

5. Надати голові ліквідаційної комісії повноваження щодо управління справами КУБАНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ під час припинення (ліквідації) закладу відповідно до чинного законодавства.

6. Встановити термін для пред’явлення вимог кредиторів – 2 місяці з дати оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення діяльності шляхом ліквідації юридичної особи.

7. Голові ліквідаційної комісії:

7.1. В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідних записів.

7.2. Забезпечити оприлюднення у порядку, встановленому чинним законодавством, оголошення про припинення діяльності КУБАНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ шляхом ліквідації.

7.3. Забезпечити здійснення усіх організаційно – правових заходів, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог законодавства:

7.3.1. повідомити в установленому чинним законодавством порядку усіх працівників КУБАНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ про припинення (ліквідацію) закладу освіти, попередити їх про майбутнє вивільнення із займаних посад, забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, та надати підтвердження про повідомлення працівників до Управління освіти Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області до 31.08.2025 року;

7.3.2. провести інвентаризацію майна КУБАНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

7.3.3. провести розрахунки з бюджетом, дебіторами та кредиторами за зобов’язаннями закладу освіти;

7.3.4. скласти ліквідаційний баланс та надати його на затвердження до Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами до КУБАНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

7.3.5. надати державному реєстратору документи, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення (ліквідації)  КУБАНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

7.3.6. вчинити інші необхідні для проведення припинення (ліквідації) дії згідно із чинним законодавством.

8. Начальнику Управління освіти Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області письмово повідомити директора КУБАНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ про майбутнє вивільнення із займаної посади у встановленому законодавством порядку. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту Красносільської сільської ради.

 

Красносільський сільський голова                                     Марина АРХІРІЙ

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 1

  до рішення сесії

  Красносільської сільської ради

  Одеського району Одеської області

   від________202__ року №___-VІІІ

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії з припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області

  

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Примітка

Голова комісії

1

///

Начальник Управління освіти Красносільської сільської ради

РНОКПП

///

Дата народження

        ///

Члени комісії

2

///

Головний фахівець з питань освіти Управління освіти Красносільської сільської ради

РНОКПП

///

Дата народження

         ///

3

///

Спеціаліст І категорії юридичного відділу Красносільської сільської ради

РНОКПП

///

Дата народження

       ///

4

///

Голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення

 РНОКПП

        ///

Дата народження

      ///

5

///

Начальник управління фінансів Красносільської сільської ради

РНОКПП

///

Дата народження

       ///

6

///

Голова профспілкового комітету Управління освіти Красносільської сільської ради

РНОКПП

///

Дата народження

       ///

7

///

Головний бухгалтер Управління освіти Красносільської сільської ради

РНОКПП

///

Дата народження

       ///

 

 

 

Секретар сільської ради                                        Надія ГОРДУЗЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Додаток 2

                                                            до розпорядження

                                                            Красносільського сільського голови

                                                            Одеського району Одеської області

                                                            від 03.06.2024 року № 66/2024 - АР 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з організації та проведення громадського обговорення

проєкту рішення «Про припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської  ради Одеського району Одеської області шляхом ліквідації»

 

№  з/п

Зміст заходу

Відповідальний виконавець

Термін виконання

1

Зустріч з директором Павлинського ліцею Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області  щодо вирішення питання підвозу дітей с.Кубанка, с.Новокубанка до закладу освіти в зв’язку з припиненням діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської  ради

Одеського району Одеської області шляхом ліквідації

Начальник Управління освіти Красносільської сільської ради

жовтень

2024 року

2

Зустріч з педагогічними та технічними працівниками закладу освіти, співпраця з профспілкою щодо істотних змін умов праці в зв’язку з припиненням діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської  ради

Одеського району Одеської області шляхом ліквідації

Начальник Управління освіти Красносільської сільської ради

Жовтень

2024 року,

травень

2025 року

3

Зустріч з батьками учнів щодо  переведення дітей до Павлинського ліцею Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області в зв’язку з припиненням діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської  ради

Одеського району Одеської області шляхом ліквідації та  вирішення питання підвозу дітей сіл Кубанка, Новокубанка до закладу освіти с.Павлинка

Управління освіти Красносільської

сільської ради

Жовтень

2024 року,

травень

2025 року

4

Зустріч з громадськістю та мешканцями сіл Кубанка, Новокубанка щодо  припинення діяльності Кубанської гімназії Красносільської сільської  ради

Одеського району Одеської області шляхом ліквідації та  вирішення питання підвозу дітей сіл Кубанка, Новокубанка до закладу освіти с.Павлинка

Управління освіти Красносільської

сільської ради

Жовтень

2024 року,

травень

2025 року

5

Обговорення пропозицій, які надійшли до Управління освіти

Управління освіти Красносільської

сільської ради

До 30.05.2025

Опрацювання  документів (протоколів) з урахуванням результатів обговорення.

Начальник Управління освіти Красносільської сільської ради

До 30.05.2025

Винесення документів на розгляд Красносільської сільської ради та оприлюднення результатів громадського обговорення на на веб-сайті  Красносільської сільської ради

Начальник Управління освіти Красносільської сільської ради, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та запровадження інноваційних технологій Красносільської сільської ради

До 31.05.2025

 

 

 

 

Начальник Управління освіти                                             Марія ДОЛГИЙ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь