Красносільська територіальна громада
Одеський район, Одеська область

Проект рішення та пояснювальна записка

Дата: 10.01.2018 19:00
Кількість переглядів: 2465

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

__ _________ 2018 року            с. Красносілка                          № __

 

Про встановлення  КП «Перспектива»

тарифів  на  вивезення твердих

побутових відходів  для  споживачів

на території населених пунктів

Красносілка, Іванове, Ілічанка та Корсунці

Красносільської сільської ради 

        Розглянувши звернення директора КП «Перспектива» Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області  щодо встановлення тарифів на  послуги  з  вивезення твердих побутових відходів для населення, підприємств, організацій, установ незалежно від їх форм власності у відповідність до рівня економічно обґрунтованих витрат, з метою врегулювання відносин між суб’єктами господарювання на території Красносільської сільської ради, керуючись ст. 7, ст. 31, частиною 5 ст. 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», керуючись ст.ст. 28, 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Красносільської сільської  ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Встановити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «Перспектива» населенню на території населених пунктів Красносілка, Іванове, Ілічанка та Корсунці Красносільської сільської ради (додаток 1).
 2. Встановити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «Перспектива» бюджетним організаціям та іншим споживачам на території населених пунктів Красносілка, Іванове, Ілічанка та Корсунці Красносільської сільської ради (додаток 2).
 3. Рішення набуває чинності в 15 денний термін  після його оприлюднення.
 4. Начальнику загального відділу виконавчого органу Красносільської сільської ради Черніковій Т.М. забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого органу Красносільської сільської ради Курятенка О.В. 

 

В.о. голови виконкому                                                                    Н.Г. Гордузенко

 

 Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Красносільської сільської ради
від _____________ 2018р.№ ____

Тарифи
на послуги з вивезення твердих побутових
відходів, що надаються КП «Перспектива»

для населення

№ з/п

Найменування

Вивезення 1м3 твердих побутових відходів,

грн.

1

Економічно обґрунтовані витрати на 1м3

101,16

2

Рентабельність % / грн.

5/5,01

3

Разом, грн

106,17

4

Тариф

106,17

Розрахунок тарифу з вивезення ТПВ на одного мешканця:

 106,17 грн. х (2,5 м3 / 12 міс.) 22,30 грн.

Секретар виконкому                                                                 Н.Г. Гордузенко

 

  Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Красносільської сільської ради
від _____________ 2018р.№ ____

Тарифи
на послуги з вивезення твердих побутових
відходів, що надаються КП «Перспектива»

для бюджетних організацій та інших споживачів

№ з/п

Найменування

Для бюджетних організацій,

грн

Для інших споживачів,

 

грн

1

Економічно обґрунтовані витрати на 1м3

106,17

106,17

2

Рентабельність % / грн.

8/8,49

20/21,23

3

Разом, грн

114,66

127,40

4

Тариф на вивезення 1м3

114,66

127,40

Секретар виконкому                                                                 Н.Г. Гордузенко


ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ЩОДО  ФОРМУВАННЯ  ТАРИФУ

НА ПОСЛУГИ  З ВИВЕЗЕННЯ  ТБО

         При формуванні тарифу на послуги з вивезення ТБО,  КП «Перспектива» враховувало відповідно річні плани надання послуг:

Річний план  вивезення побутових відходів

Річний обсяг вивезення твердого побутового сміття КП «Перспектива» по селам  згідно даних сільської ради по кількості населення .

 Красносілка          5264 чол

 Іванове                    1753 чол

 Корсунци                2107 чол

 Ілічанка                  1160 чол

 РАЗОМ                  10284 чол 

2,5 м .куб. чол. Х 10284 чол = 25710 м .куб.

 і економічно обґрунтовані планові витрати, визначені на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді, встановлених на підставі прогнозних індексів цін підприємства.

До планованої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.

 • До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з використанням:

послуг інших організацій  ( послуги з вивезення ТБО , згідно укладеного договору)

     матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних відходів).

 •  До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат згідно із законодавством, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою відпусток та іншого невідпрацьованого часу;

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу.

В розрахунок тарифу закладено рівень мінімальної заробітної плати, що буде діяти з 01.01.2018 року – 3723,00 грн.

 •  До складу інших прямих витрат включаються:

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;

інші виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат.

-   До складу загальновиробничих витрат включаються:

1) витрати, пов'язані з:

управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку);

охороною навколишнього середовища;

удосконаленням технології та виробництва;

2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

3) податки, збори (обов'язкові платежі).

- До складу планованої собівартості послуг можуть включатися розподілені та нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, розмір яких не може перевищувати їх фактичну величину.

 

Адміністративні витрати

 •  До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури. Такі витрати визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), послуг зв'язку, розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;

сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються до планованої собівартості послуг.

До складу адміністративних витрат включаються також інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв'язання спорів у судах, передплата періодичних професійних видань тощо).

Витрати із збуту послуг

-   До складу витрат із збуту послуг включаються:

1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням послуг, зокрема з:

оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;

оплатою інформаційних послуг;

виготовленням розрахункових документів;

-  Витрати із збуту послуг визначаються із застосуванням нормативного методу або за результатами аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.

Інші витрати з операційної діяльності

-  Планування інших витрат з операційної діяльності здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.

Витрати, пов'язані із сплатою
податку на прибуток підприємства

 •  У розрахунок тарифів на послуги включаються плановані витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності виходячи з суми податкового і облікового прибутку. Під час планування витрат, пов'язаних із сплатою податку на прибуток підприємства, враховується наявність постійної і тимчасової різниці між оцінкою активу або зобов'язання за даними бухгалтерського обліку та податковою базою активу або зобов'язання. До тарифів також включаються витрати, пов'язані із сплатою податку на прибуток підприємств, розраховані виходячи з розміру планованого прибутку для здійснення капітальних вкладень та досягнення інших цілей відповідно до законодавства.

 

Згідно розрахунків вартість вивезення 1 м. куб. твердих побутових відходів по селам становить:

 • для населення                 – 106 грн. 17 коп.
 • для бюджетних установ – 114 грн. 66 коп.  (108% від вартості 1 м. куб для населення)
 • для інших                -  127грн. 40 коп.  (120% від вартості 1 м. куб для населення)

Розрахунок  вартості вивезення твердих побутових відходів

з одного чоловіка на місяць.             

Стаття  витрат

Вивезення побутових відходів

 

Вартість 1 м. куб. на рік

106,17 грн.

Норма вивезення на місяць (2,5 м. куб./12 міс)

0,21 м. куб.

 

Усього  вартість, грн.

22,30

 

 Директор                                                                                                                          П.П.Гриб


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь